Boskovet.cz
Boskovet.cz

Kastrace kočky a kocoura

Kastrace koček, které nejsou určeny do chovu, je preventivní chirurgický zákrok. Jedná se zejména o prevenci nechtěné březosti a zdravotních komplikací spojených s březostí, porodem a poporodním obdobím. A dále i o prevenci možných patologických stavů vaječníků a dělohy, které se mohou v průběhu života kočky objevit, jako jsou zejména záněty, cysty a nádory. Zákrok taktéž snižuje riziko nádorového onemocnění mléčné žlázy a riziko cukrovky. Kastrací se odstraní zdroj pohlavních hormonů, a tedy se rovněž eliminuje typické říjové chování u koček – hlasité projevy při říji, značkování močí apod. Kastrace je vhodnější způsob zamezení nástupu říje než podávání hormonálních preparátů k potlačení říjového chování, které mohou mít, zejména při dlouhodobém podávání, nevhodné vedlejší účinky na zdraví zvířete.


Ideální věk pro tento zákrok je přibližně období dosažení pohlavní dospělosti zvířete. Pohlavní dospělost u kočky nastupuje většinou mezi 6. – 12. měsícem stáří, kdy se objevují první příznaky říje. Nástup pohlavní dospělosti je u koček velmi ovlivněn ročním obdobím (pohlavní aktivitu inhibuje zkracující se fotoperioda a nadměrné teploty) a první příznaky říje jsou často nevýrazné. V tomto období je již možné přistoupit ke kastraci v závislosti na tělesném vývoji kočky.


Kastrace je chirurgický zákrok prováděný v celkové anestezii. Jedná se o poměrně krátký chirurgický zákrok vyžadující krátkodobou anestezii, kastrační rána je v případě, že se odstraňují pouze vaječníky, poměrně malá. Samozřejmostí je monitoring pacienta v průběhu operace i po operaci a zajištění adekvátní analgesie, jak během zákroku, tak i v průběhu rekonvalescence v domácím ošetření. Většina koček je od druhého dne po operaci schopna běžného režimu, přičemž se doporučuje udržet kočky přibližně týden v klidovém režimu jako prevence poranění kastrační rány (např. nadměrným skákáním apod.). Jako každý chirurgický zákrok je i kastrace spojená s určitým rizikem komplikací, které jsou však při adekvátním monitoringu pacienta během operace a při vhodném domácím ošetření minimální.


Kastrace kocourů, kteří nejsou určeni do chovu, je taktéž preventivním chirurgickým zákrokem prováděným zejména za účelem eliminace nežádoucího samčího chování, jako je značkování močí, toulání, agrese a nadměrné hlasité projevy při říji samic. Zákrokem taktéž lze předejít zdravotním komplikacím, které se mohou u kocourů objevit zejména v pozdějším věku, jako jsou problémy s prostatou, nádory a záněty varlat. Kastrace zároveň slouží jako regulace populace toulavých koček.


Kastrace kocoura je chirurgický zákrok prováděný v celkové anestezii. Při kastraci samců se odstraňují varlata uložená v šourku (při výskytu kryptorchismu může být varle uloženo v třísle nebo v dutině břišní). Jedná se o poměrně rychlý a nenáročný zákrok s minimálním rizikem komplikací. Od druhého dne jsou kocouři schopni běžného režimu, přičemž, stejně jako u koček je vhodné je udržet přibližně týden v klidovém režimu. Ideální věk pro kastraci kocoura je po dosažení pohlavní i tělesné dospělosti, což je většinou mezi 9. – 12. měsícem stáří.


Kočky i kocouři po kastraci mají sklon k obezitě, tomu lze předejít vhodným dietním opatřením.

Boskovet.cz
Copyright © MVDr. Jana Pilgrová 2011