Boskovet.cz
Boskovet.cz

Kastrace feny, psa

Kastrace fen, které nejsou určeny k chovu je každopádně doporučitelná, ideální věk pro tento zákrok je v době dosažení pohlavní dospělosti, po prvním hárání, tj. (v závislosti na plemeni a individualitě každého jedince) přibližně v 8.-12. měsíci věku. Zákrokem se mj. odstraní zdroj pohlavních hormonů a tím i nežádoucí samičí chování jako je toulání se a agrese mezi jedinci stejného pohlaví. Kastrované feny jsou také vyrovnanější a klidnější díky tomu, že nejsou stresovány neustálým „potlačováním pudů.“ Kromě prevence nežádoucího krytí feny kastrace také snižuje riziko vzniku některých onemocnění, jako jsou nádory mléčné žlázy, život ohrožující zánět dělohy a cukrovka. Kastrací se také eliminují případné komplikace spojené s graviditou, porodem a falešnou březostí.


Kastrace feny je chirurgický zákrok prováděný v celkové anestezii, odstraňují se při něm buď pouze vaječníky nebo vaječníky i s dělohou. Jako každá operace je spojený s individuálně různým stupněm bolestivosti a určitým rizikem komplikací. Veterinární lékaři však rutinně podávají analgetika před, v průběhu a po operaci, a většina fen je již od druhého dne čilá a schopna „normálního (i když klidového) režimu.“


Feny mají po kastraci tendenci tloustnout a u menšího procenta se vyvíjí močová inkontinence. Tyto problémy se však dají snadno dietně a medikamentosně řešit.


Kastrace psů, kteří nejsou určeni k chovu je také doporučitelná, lze ji provést kdykoliv, v případě kastrace z preventivních důvodů není nutné „tolik spěchat“ jako u feny, pes měl být pohlavně i tělesně dospělý, tj. u menších plemen alespoň 1 rok starý, u velkých plemen 18 měsíců. Zákrokem se spolu s varlaty odstraní zdroj pohlavních hormonů a tím i nežádoucí samčí chování jako je toulání se a agrese mezi jedinci stejného pohlaví, případně i agrese vůči lidem. Kastrovaní psi jsou také vyrovnanější a klidnější díky tomu, že nejsou stresováni neustálým „potlačováním pudů.“ Zdravotní důvody kastrace psa nejsou tak pádné jako u fen a podle některých statistik se nekastrovaní psi dožívají delšího věku než kastrovaní, existuje však několik onemocnění, kterým lze kastrací psa předejít. Jedná se především o onemocnění prostaty (záněty, hyperplasie, nádory), nádory varlat a některá nádorová onemocnění konečníku.


Kastrace psa je méně „invazivní“ a bolestivá než kastrace feny, je zde menší operační rána a rychlejší zotavování z anestezie, jako každý chirurgický zákrok je však také spojen s určitým rizikem komplikací.


Stejně jako feny mají kastrovaní psi tendenci tloustnout, snížením krmné dávky a zajištěním dostatku pohybu se však tento problém dá snadno zvládat.


Mezi majiteli psů se nese názor, že kastrace psa a feny změní jejich povahové vlastnosti a jejich (pro ně milé..) typické chování, že z jejich oblíbence bude „jakýsi líný kastrát.“ Kastrace však kromě již zmiňovaného „potlačování pudů“ nemá vliv na chování psa ani feny.


Boskovet.cz
Copyright © MVDr. Jana Pilgrová 2011