Boskovet.cz
Boskovet.cz

Porozumění ceně veterinární ošetření

Vlastnictví domácího miláčka obohacuje život jednotlivce i celých rodin, ale chovat a starat se o zvíře zahrnuje daleko více, než jen radosti z aportovaného míčku, z přítomnosti vrnící kočky ve vašem klíně a celkově ze společnosti, kterou vám vaši čtyřnozí přátelé nabízí.


Majitelé musí být připraveni na výdaje spojené s kvalitní veterinární péčí pro jejich zvířata, včetně těch situací, kdy se objeví nečekané výdaje.


Veterinární medicína dospěla do stádia, ve kterém mají chovatelé i lékaři spoustu nových možností a to jak v poskytování preventivní péče, tak i v případech, kdy zvíře onemocní a je potřeba jej léčit. Přestože většina majitelů již pochopila rozdíl mezi účtem u veterináře a ,,lidského" doktora, pro nepřipraveného návštěvníka ordinace může ošetření (zejména pohotovostní) představovat velké dilema, zda si vůbec potřebný medicínský zásah v dané chvíli dovolit.


Mějte na paměti, že veterinář není pro vaše zvíře pouze ,,obvodním lékařem", ale také chirurgem, ortopedem, gastroenterologem, radiologem, dentistou, dermatologem, neurologem, oftalmologem, psychologem, gynekologem, ORL odborníkem či lékárníkem.


Přestože se může zdát, že platíte více za zdraví svého miláčka než za své vlastní, je potřeba si uvědomit, že návštěva u vašeho lékaře a většina léků je hrazena pojišťovnou z povinně odváděného zdravotního pojištění. Vy sami nikdy nevidíte celkový účet za návštěvu u vašeho doktora nebo pobyt v nemocnici.


Honorář veterináře je odrazem služeb zahrnujících prostory, vybavení, léky, zdravotnický materiál a čas věnovaný odborným personálem, a to vše na úrovni, kterou dnešní moderní doba vyžaduje.


Kromě výdajů spojených s běžnou preventivní péčí by si zodpovědní chovatelé měli dát bokem finance na pokrytí neočekávaných výdajů, nejlépe vytvořením účtu pro mazlíčka, na který by příspěvky pravidelně ukládali.


Některé pojšťovny dnes nabízejí pojištění pro zvířata a jsou schopná pokrýt neočekávané výdaje za zdraví vašich chlupatých přátel stejně jako za vaše vlastní. Většinou však nekryjí základní preventivní péči jako je např. vakcinace. Téměř každé pojištění se nevztahuje na již existující stavy a některé dědičné vady. Některá se navíc nemusí vztahovat na konkrétní onemocnění typická pro dané plemeno.


Boskovet.cz
Copyright © MVDr. Jana Pilgrová 2011